Fantastiska utbildningsdagar med svenska billackerare från pierre.dk!

Efter omställningen av alla pierre.dk-lackeringsverkstäder till Nexa Autocolor har PPG erbjudit skräddarsydda tvådagarskurser på vårt nordiska utbildningscenter i Søborg i Danmark.

Under de senaste två veckorna har Product & Training Manager Nordic, Peter Boelsmand, och Technical Lead Sweden, Henric Appelqvist, haft nöjet att utbilda 21 motiverade medarbetare från pierre.dk.

Hittills har Peter och Henric utformat två olika kurser för pierre.dk, med fokus på PPG:s rekommendationer för de bästa teknikerna vid arbete med Nexa Autocolor-produkter.

Allt om slipning, torkning och hantering av metalliska färger

På kurs 1 lärde sig 14 deltagare allt om rengöring, slipning, grundfärger och fyllmedel i samband med användning av Nexa Autocolor-produkter. Dessutom omfattande kursen olika typer av IR- och UV-torkning samt användning och utflytning av metalliska färger.

Fokus på topplack, applicering i tre lager och utflytning

På kurs 2 genomgick 7 deltagare utbildningen som varade två dagar. Den här gången var kursen främst inriktad på topplacker och processen att välja rätt fyllmedel för topplack med rätt utseende. Dessutom tog instruktörerna upp alla aspekter av basfärger, applicering i tre lager och utflytning.

Förbättrade huvudfärgsverktyg

Henric gick också igenom några av Nexas huvudfärgsverktyg, till exempel den förbättrade RapidMatchGo-spektrofotometern och det uppgraderade färgmatchningsverktyget PaintManager Xi.

Den rätta formeln

Det verkar som Peter och Henric har hittat den rätta formeln för utbildningspassen, med en blandning av praktiska övningar och presentationer. Deltagarna gav toppbetyg i sin utvärdering av kurserna, både vad gäller resultat och presentationer. Billackerarna var i sin återkoppling särskilt positiva till hur undervisningen genomfördes, och de många möjligheterna att ställa frågor och få snabba svar.

Från instruktörernas perspektiv var utbildningarna motiverande. ”Deltagarna var både nyfikna, hade många frågor och var engagerade, och den här positiva inställningen gör det så mycket lättare att genomföra en bra utbildning”, säger Peter.

pierre.dk nexa autocolor training

pierre.dk nexa autocolor training