NEXA_ColorExpertise-1_1920x620.jpg

Färgvetenskap

NEXA AUTOCOLOR® produktutvecklare vet att nyckeln till en framgångsrik verkstad ligger i en effektiv reparationsprocess. Grundläggande för en lyckad reparation är färgidentifiering – under hela processen och fram till den slutliga appliceringen.

Stort fokus på kvalitet: 

  • Varje lackparti genomgår ett rigoröst färgtest
  • Varje färgkort godkänns av ett godkänt färgmatchningssystem
  • Varje variant kontrolleras mot en grupp bilar på marknaden

 

Vårt fokus på kvalitet innebär förbättringar i din allmänna reparationsprocess.

 

 

NEXA AUTOCOLOR® is a registered trademark of PPG Industries Ohio, Inc.