Kommersiella fordon

{{sectionRootNode = 13640;""}} {{section = 13640;""}} {{vm.pagination.itemsPerPage = 8;""}}

När det handlar om att få fram toppmoderna lackeringslösningar som optimerar kvalitet och färg och som är enkla att använda på stora ytor och kommersiella fordon är Nexa Autocolors® produkter det naturliga valet.

Läs mer om vårt senaste TURBO VISION®-system för lackering av kommersiella fordon här.

Vid lackering av kommersiella fordon är snabbheten mycket viktig, men den skulle naturligtvis inte vara något utan kontroll och kvalitet.

Endast en riktig ledare inom kvalitet och process kan leverera de mest innovativa lösningarna och de mest effektiva processerna med högsta kvalitetsnivå.

Med 80 års erfarenhet av en komplex och föränderlig marknad har Nexa Autocolor-teamet skaffat sig stora kunskaper om den mycket specialiserade marknaden för yrkesfordon.

En ständig omsorg och kännedom om de faktiska dagliga aktiviteterna i verkstäderna genom mångåriga samarbeten har gjort att Nexa Autocolor-tillverkarna alltid hållit sig i framkant, vilket har resulterat i de mest kvalitativa standarderna, en kontinuerlig processförbättring och färgöverlägsenhet.

Products