NEXA_Environmental_1920x620.jpg

Miljöpolicy

Varumärket Nexa Autocolor® arbetar med att ta fram innovativa och miljömässigt hållbara lösningar

Varumärket Nexa Autocolor tillhör PPG® Industries som är ledande på lack. Vi på PPG Industries anser att miljömässig hållbarhet först och främst handlar om att vara ett framgångsrikt företag. Vi gör det vi gör för att se till att vårt företag är framgångsrikt och finns kvar, vilket är till fördel för våra kunder, leverantörer, aktieägare, anställda och grannar. Men vi arbetar också på ett sätt som målmedvetet hjälper till att säkerställa att ekonomin, miljön och samhället frodas och är motståndskraftiga. Vi anser att dessa två synsätt angående hållbarhet, att vårda varumärket PPG och att vårda världen, inte utesluter varandra utan hänger nära samman.

Vi letar ständigt efter sätt att förbättra både vår egen och våra kunders och leverantörers påverkan på miljön. Vi mäter oss själva aktivt mot ett antal viktiga miljöindikatorer och publicerar dessa varje år i en årsberättelse. Men vi mäter inte bara vårt arbete utan vi arbetar även aktivt för att förse våra kunder med mer hållbara produkter.

Inom billackeringsbranschen försöker vi aktivt förbättra våra kunders hållbarhetsresultat med Nexa Autocolor -teamet inom följande områden:

  • Minska utsläppen av lösningsmedel
  • Använda hållbara material
  • Minska energiförbrukningen
  • Minska avfallet

Exempel på detta är:

  • Aquabase® Plus - ledande inom vattenspädbara lacker, minskar utsläppen av lösningsmedel med 93 % jämfört med lösningsmedelsbaserade baslackssystem

Om du vill ha mer information om hur PPG Industries arbetar för att bli ett hållbart företag kan du klicka här för att ladda ned vår senaste hållbarhetsrapport.