Effektiva 3-skikts lackeringar

Effektiva 3-skikts lackreparationer

Hur göras effektiva tre-skikts färgreparationer

3-skiktslackeringar, som Mazda 46V "Soul Red" och Ford M7283A "Ruby Red" blir alltmer populära på bilar idag, och även om de ser bra ut, kan det vara ganska svårt att göra en exakt färgmatchning. Baserat på den nya Mazda 46V "Soul Red" -färgen, har vi gjort en guide för hur man säkerställer exakta färgmatchningar utan risk för tidskrävande omjobb. Om man har kunskaper om 3-skiktslackeringar och håller sig till processen steg för steg kommer man långt för att göra dessa reparationer.Här hittar du både en video och en grundlig guide nedan.

Även om 3-skiktslackeringar (baslack, mellanlack och klarlack) är vanligare än någonsin kan det ändå vara en rejäl utmaning att reparera dem. Men om man följer rätt processer och tekniker och får lite erfarenhet kommer lackerarna snart att få den självsäkerhet som ger reparationer av hög kvalitet. Om du vill förbättra din tre-lags färdighet, anmäla dig till vår Master Applicator III-kurs, som erbjuder teoretisk och praktisk träning om ämnet.

Steg 1: Identifiering

Det första avgörande steget är att fastställa om fordonets färg faktiskt är 3-skikts. Nu för tiden finns det mycket mer än bara den traditionella vita lacken i tre lager. Många vanliga fordon har numera lacker i tre lager i rött, blått, orange, gul, etc. även om de kanske inte till en början förefaller att ha en av dessa mer komplexa lacker. Identifiering bör göras på offertstadiet för att se till att nödvändig arbetstid ingår och för att undvika dyra förseningar senare i reparationsprocessen. Extra kulörmatchningstid behövs oftast i lackverkstaden och i sprututboxen för att applicera de extra lacklagren. Oftast är det bäst att göra trelagerslackeringen sist på dagen när sprutboxen i allmänhet är tillgänglig under längre tid. Det är viktigt att ge extra utrymme för blandning – i allmänhet en hel panel – och kom ihåg att både baslack och mellanlack kräver blandning.
 
Se samtidigt till att lackeraren har den kompetens och tid som krävs för att göra jobbet effektivt. Särskilt om det är en ny kulör kan det vara väl värt att ringa ett snabbt telefonsamtal till din Nexa Autocolor-tekniker för vägledning – det är mycket mer effektivt än att vänta tills jobbet måste göras om!

Steg 2: Kulörmatchning

Eftersom skillnader i appliceringsteknik avsevärt kan påverka kulörprecisionen för 3-skiktslackeringar är det bäst att den medarbetare som ska utföra jobbet också gör kulörmatchningen. Sprutpistolinställningar och applikationstekniker (t.ex. avstånd från panelen, körhastighet och överlappning) måste vara densamma mellan kulörmatchningssteget och lackeringen av bilen. 

Obs! Med så många variabler som påverkar kulörmatchningen och appliceringen rekommenderar Nexa Autocolor inte kulörmatchning kant till kant.

Mazda 46V tre-skikts lackering

Steg 3: Sprayprocessen med 3-skiktslackeringar

Med 3-skiktslackeringar har mellanlagret stor påverkan på kulörprecisionen. Ju fler lager som appliceras, desto mer varierar kulören – mörkare eller ljusare (oftast mörkare), i nyans och på effektnivå. Därför är det absolut nödvändigt att göra ett antal spraykort. Följande förfarande är utformat för att undvika det vanliga problemet med att applicera fel mängd bas- eller mellanlack, vilket oavsiktligt ändrar kulören på reparationen.

Gör i ordning 5 spraykort i rätt spektralgrå primernyans. Applicera samma baslack på alla kort – låt torka helt. Obs! Se till att samma nyans av spektralgrå primer används på den riktiga reparationen.

  • Applicera baslack på alla fem kort. Låt torka. Ta bort en av dem.
  • Applicera det första lagret mellanlack på de återstående fyra korten. Låt torka. Ta bort ett.
  • Applicera ett andra lager av mellanlack på de tre återstående korten. Låt torka. Ta bort ett.
  • Applicera ett tredje lager mellanlack på de två återstående korten. Låt torka. Ta bort ett.
  • Applicera en fjärde lager av mellanlack på det sista kortet. Låt torka.
  • Under appliceringen av mellanlacken i sprutboxen använder du sidan av spraykortet (med en Sun Gun) för att kontrollera att antalet lager med mellanlack är korrekt. Så snart det stämmer kan klarlacken appliceras.
  • Arkivera spraykortet i farg bibliotek. Applicera samma klarlack på alla fem kort. Låt torka.
  • Med hjälp av en Sun Gun kontrollerar du de fyra korten mot fordonet för att fastställa det antal lager med mellanlack som krävs.
Obs! Denna process är också mycket effektiv för kulörer som Hyundai Velosters VE9 Green Apple (som egentligen inte är en 3-skiktslackering), precis som för de mer utmanande 3-skiktslackeringar, bland annat Mazda 41V Soul Red

Obs! Denna process är också mycket effektiv för kulörer som Hyundai Velosters VE9 Green Apple (som egentligen inte är en 3-skiktslackering), precis som för de mer utmanande 3-skiktslackeringar, bland annat Mazda 41V Soul Red

Steg 4: Applicering

En jämn applicering är viktig eftersom filmtjockleken på mellanlacken dramatiskt kan påverka slutresultatet. Exempelvis ”dubbla överlappningar” i slutet av pistoldragen leder till områden med stora kulörskillnader, särskilt om de duplicerats över tre eller fler lager med mellanlack. Ojämna start-stoppositioner minskar sannolikheten för att zebraränder kan förekomma, särskilt när man lackar hela sidan på bilen.

Obs! Både baslack och mellanlack bör appliceras som vanliga, slutna sprutvarv. Tänk också på att åtgärda eventuella brister eller inneslutningar i baslacken innan mellanlacken appliceras, eftersom de ofta är synliga i det genomskinliga lagret.

Steg 5: Blandning – baslack

Hemligheten ligger i exakt blandning av både baslack och mellanlack inom ett visst område. Och om du applicerar vått-i-vått-primer ska den blandas in i de intilliggande panelerna. Om tre lager mellanlack krävs för att uppnå kulörmatchning måste baslacken blandas i tre steg. Dela mentalt in blandningspanelen i fem eller sex lika stora delar och blanda baslacken i den första delen. Använd omvända blandningstekniker för att få översprutning och förhindra att droppar trycks ut till panelslutet.

Gör man på rätt sätt ger denna process en mycket mjuk och stegvis övergång från baslack till den befintliga kulören, som är nyckeln till framgång när man blandar 3-skiktslackeringar.

Steg 6: Blandning – mellanlack

Att blanda mellanlacken är mycket enklare eftersom vanliga blandningstekniker kan användas, men precisionen är lika viktigt.

Det första lagret tas till slutet av den första delen med blandad baslack, det andra lagret till slutet av den andra delen och det tredje till slutet av den tredje delen. Torka baksidan av blandningsområdet med en klibbduk som drar åt sig partiklar mellan alla lager för att ta bort spray och undvika ”profilering” efter att klarlacken applicerats. Var noga med att undvika alltför stor filmtjocklek av mellanlacken, eftersom det är den främsta orsaken till att blandningskanten mörknar. Hög filmtjocklek av baslacken uppstår ofta vid applicering av tre lager, så det är viktigt att tillåta extra avluftningstid före applicering av angiven Nexa Autocolor-klarlack för att förhindra att lösningsmedel blir kvar och orsakar hållbarhetsproblem.

Utbildning

Om du aldrig har arbetat med reparationer 3-skiktslackeringar innan kan arbetsproceduren i den här artikeln verka komplicerad. Vi rekommenderar att du att gör ett test och bygger upp din skicklighet och erfarenhet innan du ger dig på ett ”riktigt” jobb i verkstaden – det är mycket mer kostnadseffektivt och mindre stressigt än att vänta tills ett misstag leder till att man måste göra om ett jobb. Att få sakkunnig vägledning och praktisk erfarenhet av processen med 3-skiktslackeringar är lika enkelt som att kontakta din lokala Nexa Autocolor tekniker. Nexa genomför också regelbundet kurser i trelagersreparationer som en del av Master Applicator III-kursen på vårt Nordic Training Center i Köpenhamn.