221128 NEXA Produkt APP RADAR V1

Technical Bulletin Advanced Driver Assistance Systems - RADAR

1. december, 2022

Bilproducenter verden over anvender i stigende grad Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) i deres produkter, herunder RADAR, ultralyd, kameraer og LiDAR. 

Autolakker og RADAR

RADAR-udstyr er normalt placeret bag kofangeren på biler og lette lastbiler.

RADAR-signalerne passerer gennem kofangeren og lakkerne, når de sendes ud i omgivelserne, og de reflekterede signaler passerer gennem lakkerne og kofangeren igen, før de modtages af RADAR-udstyret.

Under visse omstændigheder kan der opstå tab i transmissionen af RADAR-signaler, der passerer gennem lakerede paneler (plastkofangere). Hvis tabet af RADAR-transmission gennem den lakerede plastkofanger overstiger en vis grænse, kan RADAR's funktion forringes, så den muligvis ikke fungerer som tiltænkt.

RADAR-egnede farverecepter

For det lille antal farver, hvor det målte RADAR-transmissionstab ligger over den grænse, der er fastsat af bilproducenten, kan PPG levere et særligt, ekstra "RADAR-egnet" laksystem og en tilhørende farverecept.

Læs eller download den tekniske bulletin:
Advanced Driver Assistance Systems - RADAR