I Nexa Autocolor®-teamet vet vi att varje verkstad är unik. Som en del av vårt arbete med att ge våra kunder support har vi i Nexa Autocolor-teamet utvecklat ett unikt utbud av tjänster och utbildningskurser som är avsedda att hjälpa verkstäderna att bli bättre rustade och, slutligen, mer lönsamma.

Vårt tjänsterbjudande baseras på principen om utveckling, effektivitet och kontroll.

Development

Utveckling
En verksamhets potentiella lönsamhet beror delvis på förmågan att skapa affärsmöjligheter. I Nexa Autocolor-teamet kan vi erbjuda en mängd olika verktyg och support för att säkerställa att ni maximerar er marknadsomfattning.

Effektivitet
Alla verkstäder begränsas av sin totala kapacitet: hur snabbt olycksskadade bilar kan tas igenom reparationsprocessen, från utvärdering ända till slutlig överlämning.

Vi i Nexa Autocolor-teamet ser detta som vår kärnkompetens och erbjuder ett antal tjänster för att minska kostnaden per jobb så att verkstadens effektivitet maximeras och för att öka produktiviteten så att verkstadens försäljning och lönsamhet ökar.

Kontroll
I alla verksamheter är nyckeln till framgång att kontrollera viktiga lönsamhetsfaktorer. Verkstädernas reparationsverksamhet är inget undantag.

Varumärket Nexa Autocolor erbjuder ett antal verktyg som hjälper er att förstå dessa viktiga faktorer och hur de påverkar verksamheten. Sedan kan ni övervaka era resultat inom dessa områden för att säkerställa att ni har full kontroll på er verksamhet för att få en långsiktig lönsamhet.

 

Share