Topplacker

Nexa Autocolors® forskare strävar efter att alltid leverera de mest innovativa och bästa pigmenten och bindemedlen för topplacker avsedda för applicering på kommersiella fordon. Det slutgiltiga målet är självklart användarvänlighet och färgöverlägsenhet.

Vår vision är att erbjuda flexibiliteten att applicera våra topplacker i olika förhållanden, med hjälp av olika utrustningstyper och på en rad olika objekt utan att kompromissa med kvaliteten. 

Turbo® Plus: 
Ett tintometersystem för akrylbaserad topplack med medelhög halt av torrvara, som är flexibel och enkel att använda och ger ett fantastiskt resultat och färghållbarhet.

Turbo Plus EHS:
Ett tintometriskt bassortiment av topplacker med mycket hög torrhalt som är tillverkade i enlighet med PPD-lagstiftningen och som ger enastående glans, ett fantastiskt resultat och hållbarhet samt de bästa och exakta färgmatchningarna.