{{sectionRootNode = 13640;""}} {{section = 13643;""}} {{vm.pagination.itemsPerPage = 10;""}}

Primer

För varumärket Nexa Autocolor® innebär optimering av processer för verkstäder och slutanvändare av kommersiella fordon att vi kan erbjuda de bästa baslackerna för en mängd olika fordonstyper.

Ett kommersiellt fordon som ett chassi eller en trailer kräver inte alltid samma typ av förbehandling och primer för reparation eller renovering som en lyxig buss gör.

Ibland prioriterar man en skyddande primer vars huvudsakliga syfte är att ge en så jämn finish som möjligt, men på den kommersiella marknaden är målet ofta att uppnå den bästa hållbarheten och tåligheten mot tuffa väderförhållanden vilket möjliggör att fordonen håller längre.

Under de senaste årtiondena har man tagit fram grundfärger som har de mekaniska och korrosionshindrande egenskaper som krävs för att uppfylla de strängaste kraven för tillverkare av kommersiella fordon och för ISO-certifiering.

Våra grundfärger tillverkas i en mängd olika färger och är tillräckligt flexibla för att fungera med alla typer av utrustning, med ett ständigt fokus på användarvänlighet som maximerar slutanvändarnas produktivitet.

Etsande primers
Utformade för att ge utmärkt korrosionsbeständighet och vidhäftande egenskaper på metallunderlag som stål, galvaniserat stål och aluminium.

Vått-i-vått-primers
Dessa primers erbjuder en snabb lösning vid arbete på större ytor och fäster direkt på olika underlag och förbättrar därmed slutanvändarnas produktivitet och lönsamhet.

Deras utmärkta vidhäftnings- och uppbärningsegenskaper skapar en mycket användarvänlig produkt, samtidigt som de ger låga utsläpp av flyktiga organiska ämnen (VOC).

Grundlack och baslacker
Detta utbud innehåller lösningar för torkning och ifyllning av stora områden och för flera olika typer av appliceringar och utrustningar.

De skapar en filmtjocklek som fyller igen repor, ger en jämn yta och bra och hållbar glans på en mängd olika underlag.

Epoxiprimers
En komplett uppsättning primers som ger utmärkt hållbarhet och korrosionsbeständighet.

Products

{{product.Name}}

Produktkod: {{product.Code}}