NEXA_Distributor locator_1920x620_V3.jpg

Återförsäljare

Syntema i Arbrå AB
Centralgatan 2, Box 99
820 10 Arbrå
Tel. +46 27 863 2040 / Fax. +46 27 840 989
E-mail:
syntema@telia.com www.syntema.se   

Syntema i Eskilstuna AB
Kungsgatan 74
632 21 Eskilstuna
Tel. +46 16 108 880 / Fax. +46 16 125 613
E-mail: etuna@syntema.com www.syntema.se

Upplands Bilfärg AB
Björkgatan 77
753 23 Uppsala
Tel. +46 18 140 400 / Fax. +46 18 140 440
E-mail:
bilfarg@ubf.se