Nexa lanserar marknadens bästa klarlack!

FAST & POWERFUL

NÄR TIDEN ÄR DET SOM RÄKNAS ÄR DETTA LÖSNINGEN:
DEN SNABBASTE KLARLACKEN FÖR DET BÄSTA RESULTATET

P190-8000 är en avancerad klarlack som torkar på bara 5 minuter vid 60 °C eller 20 minuter vid 40 °C, oavsett reparationsstorlek. Därmed är P190-8000 den snabbaste klarlacken på marknaden, med perfekt yta, djup och ett spegelblankt slutresultat.

Oavsett om torktiden är 5 min. vid 60 °C eller 20 min. vid 40 °C kommer Express Plus att bidra med avsevärda förbättringar både vad gäller produktiviteten och energikostnaderna. Dessutom kan ugnstorkningen helt uteslutas, eftersom den även kan lufttorka.

FÖRBÄTTRA GENOMFLÖDET, PRODUKTIVITETEN OCH PROCESSTIDERNA

Med en snabbhet och ett resultat som detta uppfyller P190-8000 verkstädernas behov av processeffektivitet och energibesparingar. Användning av Express Plus Clearcoat ger både minskade energikostnader och processtider samt ökar genomflödet i verkstaden, vilket i slutändan ger ökad lönsamhet.

EN PRODUKT MED ALLT I ETT SOM ÖVERTRÄFFAR DINA FÖRVÄNTNINGAR

Total flexibilitet är det som kännetecknar den här nya klarlacken. Tack vare ett extremt stort appliceringsfönster kan den appliceras med perfekt resultat på både små och stora reparationsområden utan att kompromissa med kvaliteten eller slutresultatet.
Express Plus Clearcoat-tekniken står för snabbhet, användarvänlighet och ett perfekt, blankt slutresultat. P190-8000 blir extremt hård efter ugnstorkning och kan poleras kort därefter.

Upplev fördelarna med Express Plus nedan:

Se hur stora fördelar du kan få av en torktid på 5 minuter.