Nexa lanserar marknadens bästa klarlack!

Med den nya klarlacken P190-8000 sätter Nexa Autocolor än en gång nya standarder på marknaden. Produkten har helt unika egenskaper med en torktid på ner till 5 minuter vid 60 grader eller 20 minuter vid bara 40 grader. Resultatet är betydligt större effektivitet och väsentligt lägre energikostnader.

P190-8000 behöver bara 5 minuter vid 60 °C, och för att spara ytterligare energi kan ugnstemperaturen sänkas till 40 °C och ändå torkar lacken inom 20 minuter. Dessutom finns det möjlighet att helt strunta i ugnstorkningen. Express Plus Clearcoat kan lufttorka på samma tid som polyasparticklarlacker, men utan några av de problem som förknippas med aktivering, varierande torktider på grund av luftfuktighet och ett slutresultat av bristande kvalitet. 

Nya P190-8000 Express Plus Clearcoat erbjuder:

  • Torktid på 5 min vid 60° eller 20 min vid 40°.
  • Brukstid på en timme.
  • Lång öppningstid ger gott om tid för applicering även vid stora reparationer.
  • Hög klarhet utan gulning. 
  • Lätt att applicera och kan poleras direkt efter ugnstorkning.
  • Spegelblank finish.

 

FAST & POWERFUL

NÄR TIDEN ÄR DET SOM RÄKNAS ÄR DETTA LÖSNINGEN:
DEN SNABBASTE KLARLACKEN FÖR DET BÄSTA RESULTATET

P190-8000 är en avancerad klarlack som torkar på bara 5 minuter vid 60 °C eller 20 minuter vid 40 °C, oavsett reparationsstorlek. Därmed är P190-8000 den snabbaste klarlacken på marknaden, med perfekt yta, djup och ett spegelblankt slutresultat.

Oavsett om torktiden är 5 min. vid 60 °C eller 20 min. vid 40 °C kommer Express Plus att bidra med avsevärda förbättringar både vad gäller produktiviteten och energikostnaderna. Dessutom kan ugnstorkningen helt uteslutas, eftersom den även kan lufttorka.

FÖRBÄTTRA GENOMFLÖDET, PRODUKTIVITETEN OCH PROCESSTIDERNA

Med en snabbhet och ett resultat som detta uppfyller P190-8000 verkstädernas behov av processeffektivitet och energibesparingar. Användning av Express Plus Clearcoat ger både minskade energikostnader och processtider samt ökar genomflödet i verkstaden, vilket i slutändan ger ökad lönsamhet.

EN PRODUKT MED ALLT I ETT SOM ÖVERTRÄFFAR DINA FÖRVÄNTNINGAR

Total flexibilitet är det som kännetecknar den här nya klarlacken. Tack vare ett extremt stort appliceringsfönster kan den appliceras med perfekt resultat på både små och stora reparationsområden utan att kompromissa med kvaliteten eller slutresultatet.
Express Plus Clearcoat-tekniken står för snabbhet, användarvänlighet och ett perfekt, blankt slutresultat. P190-8000 blir extremt hård efter ugnstorkning och kan poleras kort därefter.

Upplev fördelarna med Express Plus nedan:

Se hur stora fördelar du kan få av en torktid på 5 minuter.