Vil du prøve den nye klarlakken?

Klikk her for å bestille en demo


Benefits Calculator

Regn ut hvor mye den raske klarlakken P190-8000 vil hjelpe verkstedet ditt med å selge merspare mer og produsere mer.

Merk at avluftingstiden for den raske klarlakken P190-8000 alltid er 10 minutter = 5 minutter mellom lagene + 5 minutter før tørking. Dette er tatt med i kalkulatorverktøyet.

Angi data nedenfor og klikk for å sende inn

This cannot be empty! This cannot be empty! This cannot be empty! This cannot be empty! This cannot be empty! This cannot be empty!
This cannot be empty! This cannot be empty! This cannot be empty! This cannot be empty! This cannot be empty!

Results

Selg mer

Enheter produsert/dag

Som tilsvarer et mersalg per måned på NOK {{ potentialAdditionalSales | number : 2}} 

Spar mer

Tørketid og energibesparelser

Tørketiden reduseres til {{timeSaved}} minutter per reparasjon, noe som tilsvarer energibesparelser på NOK {{ savingsInEnergyCosts | number : 2}} i måneden.

Produser mer

Gjennomsnittlig syklustid for kabinetter

Forbedre produksjonskapasiteten til verkstedet ditt ved å spare en syklustid på {{avBoothGain}} minutter per reparasjon.

New Clearcoat Gain Current New Clear Coat Gain Potential Capacity
No of Work Days in Month {{ workDaysMonth | number: 1}} {{ workDaysMonth | number: 1 }} {{ workDaysMonth | number: 1}}
# of Repairs Delivered in Month {{repairsDeliveredMonth | number: 0}} {{gainRepairsDelivered | number: 0}} {{repairsDeliveredMonth | number: 0}}
# of Spray Booth {{sprayBoot | number: 1}} {{sprayBooth | number: 1}} {{sprayBooth | number: 1}}
Spray booth available hours / day {{sprayBoothAvailable | number: 1}} {{gainSprayBoothAvailable | number: 1}} {{gainSprayBoothAvailable | number: 1}}
Average Repair Value {{repairValue}}
Booth Costs/Hour {{boothCostsHour}}
Application Time (in min) {{applicationTime | number: 1}} {{newClearCoatConstant}}
Drying minutes of current clearcoat {{bakeCurrentClearcoat| number: 1}}
Drying Minutes of New clearcoatDrying Minutes of New clearcoat {{bakeFastClearcoat}}
Minutes {{sprayBoothMinutes}} {{sprayBoothMinutes}} {{sprayBoothMinutes}}
Average Booth Cycle Time (Minutes) {{avgBoothCycleTime| number: 0}} {{avgBoothCycleTimeNew| number: 0}} {{avgBoothCycleTimeGain| number: 0}} {{pcaAvgBoothCycleTime| number: 2}}
Booth Cycles per Day (Avg per Booth) {{avgPerBooth| number: 1}} {{gainAvgPerBooth| number: 1}} {{pcaAvgPerBooth| number: 8}}
Units per Day {{unitsPerDay| number: 1}} {{gainUnitsPerDay| number: 1}} {{unitsPerDay| number: 5}}
Booth Energy Costs / Repair {{boothEnergyCostsRepair | currency : "€" : 2;}} {{gainBoothEnergyCostsRepair | currency : "€" : 2;}}
Potential Additional Sales / Month {{ potentialAdditionalSales | currency : "€" : 0;}}
Savings in Energy Costs / Month {{ savingsInEnergyCosts | currency : "€" : 2;}}
Increase Capacity (cars / Day)Increase Capacity (cars / Day) {{ increaseCapacity | number: 2}}

Share